top of page

מדיניות ונהלי החנות

לרכישת מוצרים אנו מאפשרים לכם שני מסלולים:

 1. מסלול קרדיט: מטעינים מראש קרדיט בסכומים מסויימים וניתן לבצע הזמנות דרך האתר באופן אוטומטי.

 2. הוצאת הזמנת עבודה חתומה ע"י בעלי זכות החתימה של הגורם המשלם.


שיטות תשלום:

 1. העברה בנקאית לפקודת בני סעד יזמות וניהול לבנק המזרחי (20) סניף שחק (573) מספר חשבון 134629.

 2. העברה באפליקציית ביט או פייבוקס לטלפון 053-4707527.

 3. צק לפקודת בני סעד יזמות וניהול - משלוח בדואר 24 מהיר בלבד, לא יתקבלו צ'קים בדואר רגיל.

מסמכי ספק של חנות ROBOT

 1. תעודת עוסק מורשה

 2. אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור

 3. אישור ניהול חשבון בנק

 

 1. מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ כדין, אלא אם כן צויין אחרת.

 2. התמונות ו/או המפרטים המצוינים בדף המוצר מיועדים להמחשה בלבד, ורשומים בהתאם למידע שסופק ו/או הועבר לחברה על-ידי היצרן ו/או היבואן ו/או הספק. ייתכנו לעתים הבדלים בין הגוונים ו/או העיצובים המופיעים בתמונות, לבין הגוון ו/או העיצוב של המוצר שיסופק בפועל.

 3. המוצר המוזמן ישאר בבעלות החברה עד למועד פירעון התמורה המלאה בגינו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבל אישור סופי לעסקה מחברת האשראי לפני שליחת המוצר. במקרה של זמן אספקה ארוך כתוצאה מהאמור לעיל לא תהיה ללקוח עילה לבקש מהחברה פיצוי על כך.

 4. סעד רובוט לא תשא במישרין ו/או בעקיפין באחריות ובהתאמה כלשהי של המוצרים ללקוח, לאופן שימושם, טיבם, התאמתם לצרכי הלקוח ו\או למפרט הטכני.

 5. החברה לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים ו\או הובלתם.

 6. החברה לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית ו/או בניגוד לדין, אשר תתבצע באתר על ידי גורם כלשהוא ו\או צד שלישי, שאינו בשליטתה.

 7. החברה לא תהיה אחראית על שימוש במוצר שלא בהתאם לייעודו המקורי ו/או שלא בהתאם להוראות השימוש ו/או שלא בהתאם לתנאי האחריות ו/או החוק ו/או הדין או לשימוש בתנאים חורגים ו\או להתקנה שהתבצעה על ידי הלקוח ו/או על ידי צד שלישי.

 8. החברה אינה מתחייבת שהפעילות ו/או הזמינות באתר לא תופרע, ותפעל ללא הפסקות ו/או תקלות, לרבות תקלות בחומרה ו/או בתוכנה ו/או בקווי התקשורת. החברה לא תשא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה בו הזמנה לא התקבלה, מכל סיבה שהיא, ו\או לכל בעיה טכנית המונעת ביצוע הזמנה. החברה עושה מאמצים רבים בכדי לשמור על תקינות ורציפות פעילות האתר.

 9. החברה לא תשא בכל אחריות כתוצאה מאי קבלת פרטי ההזמנה של הלקוח ו/או כתוצאה מהכלת פרטים שגויים, מכל סיבה שהיא, לרבות עקב תקלה טכנית ותהא פטורה מכל חובה לפצות ו/או לשפות את הלקוח.

 10. הלקוח מאשר, כי עם ביצוע הזמנה באתר החברה, החברה רשאית, והיא שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בפרטיו הרשומים באתר לצורך משלוח הודעות, עדכונים או דיוור פרסומי מטעם החברה.

 11. הגשת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית על פי חוק. החברה רשאית לנקוט בכל הצעדים משפטיים העומדים לרשותה כנגד מגישי פרטים כוזבים. החברה רשאית לבטל הזמנה של לקוח, היה ואותו לקוח מסר פרטים כוזבים או חלקיים.

 12. במקרה של חשש ו/או חשד להפרת זכויות יוצרים באתר, יש לפנות במייל ו/או בכתב ו/או בטלפון לחברה ואנו נדאג להסיר את החומר הרלוונטי מהאתר.

 13. החברה שומרת על זכותה לשנות את מדיניותה מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו באתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

 14. הרישום במסמכי החברה יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה.

 15. במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו\או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי והיחידי בבתי המשפט בלבד.

 16. אספקת המוצרים:
  ככלל, מועדי האספקה יהיו עד 5 ימי עסקים ממועד אישור התשלום עבור מוצרים מהמלאי.
  עבור מוצרים אחרים זמן האספקה יהיה בהתאם לזמני היבוא.

 17. החברה מחויבת לספק רק מוצר ששולם במלואו.

Policies
bottom of page